500 Year Vision

Take pleasure from walking lightly on this Earth

Ladovska Zima

December15

Za vločkou vločka:Flake by flake

z oblohy padá:  from the sky is falling

chvilinku počká:waits a minute

a potom taje: and then melts

Na staré sesli: On the old stool

sedí pan Lada: sits Mr. Lada

obrázky kreslí: drawing pictures

zimního kraje: of winter scenes

Ladovská zima: Ladovská Winter

za okny je: the windows are

a srdce jímá: heart extracts

bílá nostalgie: white nostalgia

Ladovská zima: Ladovská Winter

děti a sáně: children sleigh

a já jdu s nima: and I’m going with them

do chrámu Páně: to God’s temple

Bim bam bim bam Bim bam bim bam

bim bam bim bam bim bam bim bam

bim bam bim bim bim bam

To mokré bílé svinstvo: This wet white stuff

padá mi za límec: falls on my collar

už čtvrtý měsíc: for four months

v jednym kuse: in one go

furt prosinec: furt December

Večer to odhážu Evening it’s depress

namažu záda: smearing back

a ráno se vzbudím: In the morning I wake up

a zas kurva padá: and again it fucking falls

Děcka majú: Kids capitalise

zmrzlé kosti: frozen bones

a sáňkujú: and sledge

už jenom z povinnosti: just from the obligation

Mrzne jak sviňa: It’s freezing like hell

třicet pod nulu: thirty below zero

auto ani neškytne: cars don’t start

hrudky se dělaju v Mogulu: lumps they make in Mogul

Kolony aut: Car tyres

krok-sun-krok: step by step

bo silničáři ta jak: bo ta as a road

každý rok: every year

su překvapení velice: it’s a big surprise

že sníh zasypal: covered in the snow

jim silnice: their road

Pendolíno stojí: Pendolino is

kdesi gu Polomy: somewhere gu Polomy

zamrzli mu: had frozen

všecky CD-ROMy: all CD-ROMs

A policajti?: And the cops?

Ti to jistí z dálky: I’m sure from afar

zalezlý do Aralky: hiding in Aralky

Ladovská zima: Ladovská Winter

za okny je: the windows are

a srdce jímá: heart extracts

bílá nostalgie: white nostalgia

Ladovská zima: Ladovská Winter

děti a sáně: children & sleighs

a já jdu s nima: and I’m going with them

do chrámu Páně: to God’s temple

Bim bam bim bam Bim bam bim bam

bim bam bim bam bim bam bim bam

Na Vysočině zavřeli D jedničku> In the Highlands, the main road is closed

kamióny hráli na honičku: trucks playing chase

Takzvané rallye Letní gumy: Some kind of rally in summer tires

v tym kopcu u Meziřící: against team Hill of Mezirici

spěchali s melounama: hurried with melounama

a teď jsou v… :and now they are …

Však víte kde :You know where

Na ČT1 Studio sníh: On the TV Studio snow

Voldanova sedi na saních: Voldanova sits in a sleigh

A v Praze kalamita jak na Sibiři: And in Prague, like a Siberian disaster

tři centimetry sněhu: three centimetres of snow

au Muzea štyři: and at Museum four

Jak v dálce vidim: As I see in the distance

zasněženy Říp: snow Rip

řikám si: Praotče Čechu I wonder: Forefather Bohemia

tys byl ale strašny cyp: But you were awful cyp

Kdyby si popošel ještě: If you had moved

o pár kilometrů dále: a few miles further

tak jsem se teďka mohl: So I would now have on

kdesi v teple v plavkach valet: somewhere warm in a bathing suit

Místo toho aby se člověk bál: Instead, the man’s afraid

zajít do Tesca na nakupy: to go to Tesco’s shopping

jak jsou tam na tych: such quiet is there

rovných střechách sněhu kupy: Every roof mounded in snow

Do toho všeho jak mi: To it all like me

jak mám zmrzlý nos aj líce: how my nose & face is frozen

a tak ještě z radia: so even from the radio

provokater Nohavica: trouble maker Nohavica

Ladovská zima: Ladovská Winter

za okny je: the windows are

a srdce jímá: heart extracts

bílá nostalgie: white nostalgia

Ladovská zima: Ladovská Winter

děti a sáně: children sleigh

a já jdu s nima: and I’m going with them

do chrámu Páně: to God’s temple

Bim bam bim bam Bim bam bim bam

bim bam bim bam bim bam bim bam

bim bam bim bam bim bam bim bam

posted under Elements

Email will not be published

Website example

Your Comment: